Prednosti strelovoda Prevectron 3®

– Uspešno prestal intezivne preizkuse v realnih razmerah na območjih Francije, Brazilije, Amerike in Japonske, pri tem je sodelovala Agencija za jedrsko varnost (CEA), Brazilian Space Reasarce Institute, University of Toulose France, Hidro Quebec Canada, France Telecom, Brasil Telecom…

– Visoka zanesljivost in prilagodljivost, veliko območje varovanja vseh vrst objektov in okolice…

– Zahteva 99% manj prediranja v streho in s tem zmanjša tveganja vdora vode (samo 2 odvoda)…

– Skrb za okolje (manj ostalih materialov, manjše onesnaževanje)…

– Delovanje v vseh klimatskih razmerah z minimalnim vzdrževanjem.

PREVECTRON JE USPEŠNO PRESTAL PREIZKUŠANJA PRI:

 • Burau Veritas,
 • TUV Austria Cert Gmbh,
 • Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje,
 • Končar Institut – QualityAustria,
 • IEMN Institut d’lectronique et de Microelectronique du Nord,
 • CPRI India – High Votalge Division – Central Power Research Institute,
 • WHVRI – Wuhan Hight Volatage Institute State Grid Corporation of China,
 • Beijing Testing Center of Surge Prot. Dev.,
 • EGU – HV Laboratory Prague,
 • KERI, Korea EL. Research Institute,
 • TI – Tehnicka Inspekcija SK,
 • Elektrotechnical Testing Institute CZ,…

PREVECTRON 3 – DALJINSKO TESTIRANJE

Laboratorij LIRI - Testiranje strelovoda v realnih razmerah

Od leta 1993 INDELEC preizkuse v realnih razmerah, kar inženirjem omogoča, da raziskujejo strelovod v realih pogojih strele.

Testiranja so bila prvotno razvite v tesnem sodelovanju z ekipo inženirjev za atomsko energijo (CEE), univerzami, raziskovalnimi centri in zasebnimi partnerji. Ta testiranja so prinesla bogate izkušnje na področju podajva strele.

Da bi se pridobilo čim več podatkov, so bila testiranja izvedena v Ameriki, Evropi in Aziji, pri čemer je vsaka lokacija zagotavljala zelo različne pogoje udara strele. Leta 2015 je INDELEC odprl novo Mednarodno raziskovalno središče za strele v Jatiluhurju v Indoneziji.

Preizkusi so inženirski skupini LIRI zagotovili neprecenljive podatke, vključno z:

 • Napredna zmogljivost sistema PREVECTRON z meritvami in primerjavo električne aktivnosti na konicah različnih strelovodov.
 • Delovanje prožilnega sistema PREVECTRON.
 • Potrditev robustne zasnove sistema PREVECTRON, pri testiranju večkratnega praznenja.
 • Popolna zanesljivost, ki jo PREVECTRON zagotavlja v številnih situacijah, ki zajemajo vse vrste pogojev strel, vključno z udarci strele navzgor in navzdol ter tropskimi in zimskimi nevihtami.
 • Objavo številnih znanstvenih poročil, v zvezi z raziskavo.

PREVECTRON 3 je že v svojem razvojnem procesu ponudil edinstvene izkušnje. Številne inženirske novosti so potrjene v realnih pogojih udara strele.

Radij zaščite

Radij zaščite strelovodnega sistema PREVECTRON je odvisen od različnih faktorjev:

 •  h(m): Je horizontalna razdalja med konico strelovoda PREVECRON in najbolj oddaljeno točko predmeta/območja, ki ga je potrebno ščititi.
 •  r(m):  20 m, 30 m, 45 m ali 60 m glede na stopnjo zaščite I, II, III ali IV, ocenjeno za območje, izračunano z analizo tveganje  (NF C 17-102:2011 Annex A).

STOPNJA ZAŠČITE I: r =20m

STOPNJA ZAŠČITE II: r =30m

STOPNJA ZAŠČITE III: r =45m

STOPNJA ZAŠČITE IV: r =60m