Strela

Nas opozarja na moč narave in nam s svojim hitrim nastankom lahko zagreni ali popolnoma spremeni življenje. Če je čas med pojavom strele in grmenjem manjši kot 10 sekund je nevihta nevarno blizu.

Strela je naravni pojav, ki ga sestavljata blisk in grom. Ko strelo opazujemo, najprej vidimo svetlobni blisk kaj je mnogo hitrejši od groma, ki je zvok in se torej širi s hitrostjo približno 300 m/s.

Strele se pojavijo ob nevihtah in je lahko nevarna za ljudi in naravo, saj se sprosti velika količina energije. Stavbe so zato zaščitene s strelovodi, ki naj bi zmanjšali učinek strele oziroma odvedli tok v zemljo. Napetost pri streli lahko doseže več 10.000 voltov. Prve poskuse s strelami in strelovode je izdelal Benjamin Franklin.

Kam lahko udari strela?

Vzrok stele

Obnašanje na prostem

Je strelovod potreben?